Category Archives: Dự án

LAN TỎA VĂN HÓA LÀM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN

“Mục tiêu lớn nhất AN TÂM là tạo được văn hóa sản xuất nông nghiệp an toàn. Khi văn hóa “làm sạch” được lan rộng, trở thành thói quen và cách làm đương nhiên, nông sản ra thị trường người tiêu dùng không còn phải phân biệt “sạch – bẩn” tức là AN TÂM đã […]

HỘI THẢO THỰC PHẨM SẠCH DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Những vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học thời gian gần đây đang đặt ra nhiều vấn đề cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý an toàn thực phẩm trong trường học. Đó cũng là vấn đề mà #AN TÂM đưa ra trong buổi hội thảo khách hàng nhằm lắng nghe nguyện vọng của […]